Πρόγραμμα Παρέμβασης στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Το πρώτο και μοναδικό δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης της σειράς Educational Playbox, στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου για μαθητές με ή χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ελλάδα.

Είναι ένα δομημένο εργαλείο, πλήρους εξατομικευμένης παρέμβασης με τη μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού.