Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2020 | 10:00 – 15:00

Εισηγήτριες:

Δρ. Λιβανίου Ελένη – Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

κα. Αγάπη Δενδάκη – Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες

Τρόπος διεξαγωγής: Webinars Εξ Αποστάσεως σύγχρονα μέσω πλατφόρμας

Κόστος: 15 €

Περιγραφή

Ημερίδα που αναφέρεται στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη που διδάσκονται ξένες γλώσσες. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξατομικεύσουν τις διδακτικές τους μεθόδους, ανάλογα με τη μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζουν και θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν αποτελεσματικότερα.

  • Εισήγηση 1η: « Μαθησιακές Δυσκολίες, Προβλήματα συμπεριφοράς και η διαχείριση της σχολικής τάξης »
  • Εισήγηση 2η: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε παιδιά με Μαθησιακές Διαφορές»

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε Καθηγητές Ξένων Γλωσσών
  • Φροντιστήρια & Σχολεία
  • Σε φοιτητές Ξένων Φιλολογιών

Χορηγείται:

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Διάρκεια

Κόστος

Έναρξη