Σεμινάρια Ειδικός Παιδαγωγός

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ) – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ