Πιστοποίηση Αγγλικών

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας!

Επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της, η UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ 2, σε συνεργασία με την UCERT, αποκλειστικό συνεργάτη του αναγνωρισμένου από το Ofqual, Βρετανικού φορέα πιστοποίησης, Open College Network West Midlands, υλοποιεί την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για τα επίπεδα B1-C2.

Με τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις πιστοποίησης με εξ αποστάσεως επιτήρηση (TELEPROCTORING), οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Τρόποι Εξετάσεων για Πιστοποίηση OPEN COLLEGE NETWORK

  • Δια Ζώσης – Πιστοποίηση γνώσης στα αγγλικά (επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2) για την Αθήνα.
  • Εξ Αποστάσεως – Οι εξετάσεις πιστοποίησης με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Online – Οι Online εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας γίνονται με διαδικτυακή πρόσβαση σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο της OCN.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://ocn.edu.gr/

ΕργαζόμενοςΆνεργος