ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ